7 ZÁKLADNÝCH STUPŇOV ZACHOVALOSTI BANKOVIEK

5 TYPOV AKO SPRÁVNE OCHRÁNIŤ VAŠU ZBIERKU ZNÁMOK PRED JEJ ZNEHODNOTENÍM 

3 ZÁKLADNÉ STUPNE ZACHOVALOSTI (KVALITY) OBEHOVÝCH MINCÍ

4 ZÁKLADNÉ STUPNE ZACHOVALOSTI POŠTOVÝCH ZNÁMOK


7 ZÁKLADNÝCH STUPŇOV ZACHOVALOSTI BANKOVIEK

Už ste o tom niekedy počuli? Zberatelia zaradzujú bankovky do niekoľkých stupňov ich zachovalosti/ opotrebenia. V tomto článku sa budem snažiť v jednoduchosti popísať tieto stupne. Zastávam však názor, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Práve preto je tento môj článok zameraný na praktické ukážky. Vďaka nim si budete vedieť zaradiť bankovky do jednotlivých stupňov. Majte však na pamäti, že každé zaradenie je subjektívne.

prvý stupeň: N

Bankovka vyzerá ako práve vytlačená z tlačiarni. Je úplne nová bez akýchkoľvek chybičiek.

druhý stupeň: 0

Drobné, nepatrné chybičky na bankovke. Ide napríklad o „nabúraný“ roh bankovky.

tretí stupeň: 1

Bankovka bola najviac jedenkrát slabo preložená alebo má ohnutý roh, prípadne nejakú škvrnku.

štvrtý stupeň: 2

Do stupňa označovaného číslicou 2 patrí bankovka, ktorá má silný prehyb. Môže mať aj ďalšie slabé prehyby, nečistoty a olámané rohy.

piaty stupeň: 3

Bankovka je prehnutá v obidvoch smeroch. Pošpinená a na niektorých miestach odretá.

šiesty stupeň: 4

Viackrát silno prehnutá bankovka v obidvoch smeroch. V miestach prehybov je nepatrne nadtrhnutá a má vydreté miesta (dierky). Môžu jej chýbať rohy.

siedmy stupeň: 5

Stav takejto bankovky je veľmi zlý. Veľmi silné prehyby v rôznych smeroch, chýbajúce časti, nadtrhnutia, špina a fľaky.

V našich končinách sa stupne zachovalosti bankovky najčastejšie označujú dvomi stupnicami. Obidve označenia sú správne a ich význam je rovnaký.

Bankovka v najvyššej možnej zberateľskej kvalite N, respektíve UNC má aj najvyššiu cenu. S nižšou kvalitou bankovky (0, 1, 2, 3, 4, 5) klesá aj jej cena a zberateľská hodnota.

Buďte prísny pri určovaní kvality bankoviek a vždy sa snažte ju objektívne posúdiť. Pri predaji napíšte skutočný stav bankovky. Neprikrášľujte. Predídete tak zbytočným nepríjemnostiam. Ak kupujúci zaplatí za kvalitu N a dostane od vás kvalitu 0 určite ho to nepoteší. Vy by ste sa tak isto nepotešili na jeho mieste. Pri nákupe sa vždy opýtajte na kvalitu bankovky a poproste o fotografie. Ak má bankovka nejaký nedostatok vyžiadajte si jeho detail. Nezabudnite aj na fotografiu oproti svetlu. Tá totiž ukáže najviac nedostatkov.

Ak sa vám v hlave vynorili nejaké otázky pokojne mi ich napíšte. Budem sa snažiť vám na nich odpovedať.


5 TYPOV AKO SPRÁVNE OCHRÁNIŤ VAŠU ZBIERKU ZNÁMOK PRED JEJ ZNEHODNOTENÍM

Správne uskladnenie poštových známok pred znehodnotením nie je nič komplikované. Stačí, ak dodržíte všetky nasledujúce typy. Tieto typy sú nielen mnou overené, ale hlavne aj staršími zberateľmi. Ich skúsenosti s uskladnením známok často siahajú aj 30 - 40 rokov do minulosti. Výsledky hovoria za všetko. Známky sú počas dlhých desaťročí stále svieže s bezchybným lepom.

prvý typ: hawidka

Názov hawidka je odvodený od jej výrobcu nemeckej firmy Hawid. Ide o plastové „puzdra“ skladajúce sa z dvoch rovnakých častí, medzi ktoré sa zasunie známka. Tieto dve časti sú na jednej strane spojené zvarom. Vrchná časť je vždy priesvitná a spodná je buď priesvitná alebo čierna. Na spodnej časti môže byť nanesené lepidlo, ktoré sa aktivuje vodou. Hawidka sa tak prilepí na albumový list. Vyrába sa v rôznych veľkostiach. Najčastejšie v dlhých pásoch, z ktorých si podľa potreby môžete odrezať.

Osobne si myslím, že ide o najbezpečnejší spôsob uchovania známok a aršíkov. Lep známky sa k spodnej časti hawidky neprilepí.

druhý typ: album

Albumy so známkami umiestňujte vždy nastojato. Nechávajte medzi nimi aj kúsok voľného priestoru. Budú tak môcť dýchať. Nebudú natlačené jeden pri druhom a strany tak budú voľnejšie uložené. Známky v albumoch ukladajte vedľa seba. V žiadnom prípade nie cez seba. Podľa možností odporúčam uložiť albumy do skriniek alebo na poličky, ktoré sa uzatvárajú buď to dvierkami alebo sklom. Vďaka uzatvoreniu sa k albumom nedostane prach. Pamätajte však na to, aby mali dostatok čerstvého vzduchu.

tretí typ: svetlo

Nikdy neumiestňujte svoje známky na priame slnečné svetlo, lebo postupom času farba známok vybledne. Osobne sa snažím, aby ani albumy so známkami neboli na priamom svetle.

štvrtý typ: teplota

V miestnosti so známkami odporúčam mať teplomer. Vďaka nemu budete presne vedieť, aká je aktuálna teplota. Odporúčaná teplota pre skladovanie známok je v rozmedzí 18 až 24 °C.

Ak nemáte klimatizovanú miestnosť v lete to môže byť problém. Trochu vyššia teplota známkam neuškodí. Nemala by však presiahnuť  35 °C. Teplotu v miestnosti môžete znížiť vyvetraním. Ak ani to nepomáha snažte sa urobiť prievan. Mať ventilátor po ruke tiež nie je na škodu.

piaty typ: vlhkosť

Vlhkomer je neoddeliteľnou časťou filatelie. Môžete si ho zakúpiť buď to samostatne alebo spoločne v jednom prístroji s teplomerom. Vlhkosť v miestnosti so známkami by mala byť v rozmedzí od 40% do 65%. Pri vyššej vlhkosti hrozí poškodenie lepu známok a pleseň. Na jej reguláciu slúži takzvaný pohlcovač vlhkosti. Jeho princíp je jednoduchý. Vrchná časť priťahuje vlhkosť a tá následne odkvapkáva do nádobky v spodnej časti.

 

Nech už ide o akékoľvek zberateľské pomôcky vždy ich kupujte len od rokmi overených výrobcov. Zaplatíte síce trochu viac, ale nemusíte sa obávať znehodnotenia zbierky. Napríklad ak si kúpite nejaký lacný album od neznámeho výrobcu riskujete, že chemické zloženie strán môže poškodiť vaše známky.  Jednoducho známky sa môžu prilepiť k strane albumu.

Špičkovým výrobcom záleží na spokojnosti svojich klientov. Preto vám ponúkajú to najlepšie pre vašu zbierku. Materiál použitý k výrobe je vyvinutý práve pre bezpečné uchovanie zbierok.


3 ZÁKLADNÉ STUPNE ZACHOVALOSTI (KVALITY) OBEHOVÝCH MINCÍ

S mincami sa stretávame takmer každý deň a pritom nemusíme byť zberateľmi. Väčšina z nás má vo vrecku pár drobných, za ktoré si niečo kúpi. Ide len o univerzálny výmenný prostriedok za tovary a služby. Mince tak každý deň do seba narážajú, padajú na zem alebo sa inak pre zberateľa znehodnocujú. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, aké základné stupne zachovalosti obehových mincí poznáme.

Prvá číslica (0/0) 0 znamená zachovanie prednej strany mince (averz).

Druhá číslica (0/0) 0 znamená zachovanie zadnej strany mince (reverz).

Toto označenie platí pre všetky stupne zachovalosti. Ak sú strany mince rozdielne zachované používa sa označenie napríklad 0/1 alebo iné kombinácie stupňov zachovalosti.

stupeň zachovalosti 0/0

Ide o mincu, ktorá nebola v obehu. Teda nedostala sa do rúk ľudí, ktorí by s ňou platili. Povrch takejto mince je takmer nedotknutý. Vyzerá tak, ako keby bola práve vyrazená. Takéto mince sú zberateľsky najcennejšie. Treba mať na pamäti, že už pri samotnej razbe mincí naráža jedna minca do druhej. Tak isto balenie a preprava dá minciam poriadne zabrať. Tým vznikajú drobné poškodenia. Preto je na individuálnom posúdení každej mince či je to ešte kvalita 0/0 alebo nižšia.

stupeň zachovalosti 1/1

Takáto minca bola v obehu, ale len krátko. Nesie jemné stopy používania. Ide napríklad o drobné povrchové škrabance a má jemný náznak ošúchania. Hrana mince je voľným okom bez viditeľných poškodení.

stupeň zachovalosti 2/2

Obeh medzi rukami ľudí poznačil takúto mincu. Sú na nej zjavné stopy dlhšieho používania.

Plocha mince nesie viacero drobných poškodení. Motív a text sú mierne ošúchané, ale výborne čitateľné. Po obvode mince sa nachádzajú drobné „hranky“.

Niektoré publikácie uvádzajú aj stavy 3/3, 4/4 a 5/5. Kvalita takýchto mincí klesá priamoúmerne s ich zberateľskou hodnou a cenou. Týmto krátkym príspevkom som sa vám snažil priblížiť v jednoduchosti stupne kvality obehových mincí. Cieľom tohto článku nebolo podrobne vyčerpať túto tému.

Ako autor som chcel len v jednoduchosti priblížiť širokej verejnosti a začínajúcim zberateľom pohľad na určovanie kvality mincí. Každá minca je iná. Preto jej kvalitu treba individuálne posúdiť. Zberatelia nie sú stroje. Práve preto ide z veľkej časti o subjektívne posúdenie.

Mincu, ktorú nejaký zberateľ určí ako stav 1/1 môže iný zberateľ určiť ako 2/2. Vo všeobecnosti platí, že určovanie kvality je dlhodobo rozporuplná téma.


4 ZÁKLADNÉ STUPNE ZACHOVALOSTI POŠTOVÝCH ZNÁMOK

Nie je známka, ako známka. Pre zberateľa poštových známok je veľmi dôležitá aj jej kvalita. Tá vplýva na cenu a zberateľskú hodnotu samotnej známky. Čistá známka s bezchybným lepom je niečo úplne iné, ako keď má známka pečiatku. Avšak samotný lep nie je zárukou kvality známky. Aj on môže byť rôzne zachovalý. Dovolil by som si teda uviesť štyri základné stupne kvality poštových známok.

prvý stupeň

Nepoužitá známka so sviežim lepom. Filatelistické označenie: **

Ide o známku, ktorá nebola nikdy použitá v poštovej prevádzke. Je v bezchybnej kvalite. Predná strana známky je čistá bez pečiatky. Ich zadná strana má svieži bezchybný lep. Po obvode známky nechýba žiaden zúbok.

druhý stupeň

Nepoužitá známka so stopou po nálepke na lepe. Filatelistické označenie: *

Charakteristika tohto druhého stupňa je rovnaká, ako pri prvom stupni. Odlišuje sa ale tým, že na zadnej strane má na lepe prilepenú filatelistickú nálepku. Často sa stáva, že nálepka bola odlepená zo známky. Vznikne tak takzvaná stopa po nálepke.

tretí stupeň

Nepoužitá známka bez lepu. Filatelistické označenie: (*)

Ani táto známka nebola použitá v poštovej prevádzke. Jej predná strana je bez pečiatky. Na zadnej strane chýba lep. Ten môže chýbať z viacerých príčin. Najčastejšie preto, lebo ho niekto jednoducho zmyl vodou. Urobil tak pravdepodobne preto, lebo lep mohol mať nedokonalosti. Tak isto mohla byť na lepe prilepená nálepka, ktorú zmytím odstránil. Zároveň však odstránil vodou aj lep. Zúbkovanie známky je však bezchybné a nechýba žiaden zúbok.

štvrtý stupeň

Pečiatkovaná poštová známka. Filatelistické označenie: ʘ

Známky majú na prednej strane poštovú pečiatku. Zadná strana je bez lepu. Pečiatkované známky boli zmyté alebo strhnuté napríklad z obálok. Je to škoda, lebo ak by ostali prilepené na obálke boli by viac zberateľsky cenené.

Z nepoužitej známky so sviežim lepom sa dá v podstate kedykoľvek urobiť známka s nálepkou alebo známka bez lepu. Preto z pohľadu vzácností má zmyslel porovnávať len známky čisté a pečiatkované.

Pri známkach sa však nedá jednoznačne uviesť, ktorý z týchto dvoch stupňov by bol vzácnejší. Niekedy je vzácnejšia pečiatkovaná známka, inokedy práve známka čistá so sviežim lepom.

TIP: vždy chytajte známku iba s pinzetou! Predídete tak poškodeniu sviežeho lepu prstami.