ZBERATEĽSTVO

Zberateľstvo je koníček, ktorého hlavným cieľom je získavanie rôznych predmetov do zbierok. Človek, ktorý sa venuje zberateľstvu sa nazýva zberateľ. Existuje niekoľko stoviek zberateľských oborov. Niektoré sú organizované do klubov, no iné svoju organizačnú základňu nemajú. Medzi najznámejšie zberateľské obory na našom území bezpochyby patria nu...

Zberateľstvo je koníček, ktorého hlavným cieľom je získavanie rôznych predmetov do zbierok. Človek, ktorý sa venuje zberateľstvu sa nazýva zberateľ. Existuje niekoľko stoviek zberateľských oborov. Niektoré sú organizované do klubov, no iné svoju organizačnú základňu nemajú. Medzi najznámejšie zberateľské obory na našom území bezpochyby patria numizmatika, notafília, filatelia, faleristika či filokartia. V stredoveku sa často zbierali relikvie. Neskôr sa zberateľstvu začala venovať šľachta. S postupom času sa zberateľstvo stalo viac a viac dostupnejším pre širšie masy ľudí. Dnes bádame vysoký záujem o nepoškodené, pôvodné a kvalitné zberateľské predmety. Tento záujem už nemajú len zberatelia, ale čoraz viac aj investori. Tí sa snažia týmto spôsobom diverzifikovať  riziko svojich investícií. Ďalšími dvoma lákadlami sú bezpochyby vysoká likvidita a zhodnotenie ich investovaných finančných prostriedkov.

ČÍTAJTE VIAC

ZBERATEĽSTVO Je tu 3386 produktov.

Podkategórie

 • NUMIZMATIKA

  Numizmatika (anglicky numismatics) je pomocná historická veda, ktorá sa zaoberá skúmaním a zbieraním najmä mincí. Okrem mincí sa však venuje aj medailám, plaketám, účelovým známkam a žetónom. Človek, ktorý zbiera mince, medaile, plakety, účelové známky, alebo žetóny sa nazýva numizmatik. Numizmatici sa spájajú do organizovaných spolkov, ktoré zastrešuje Slovenská numizmatická spoločnosť (SNS). Minca, medaila, plaketa, účelová známka či žetón sprevádza ľudstvo už od nepamäti. Ľudia tieto poklady razili z kovov ako zlato, striebro, meď, nikel, hliník či zinok.

 • NOTAFÍLIA

  Notafília (anglicky notaphily) je zberateľský odbor zaoberajúci sa zbieraním a skúmaním papierových platidiel. V roku 1970 bola notafília ustanovená ako samostatný zberateľský odbor a oficiálne ju zastrešuje Slovenská numizmatická spoločnosť (SNS). Zbieranie bankoviek, štátoviek, núdzových platidiel, lósov a žrebov sa začalo pravdepodobne hneď pri ich samotnom vzniku. Ľudia, ktorý si na začiatku odložili bankovku, štátovku, núdzové platidlo, lós, alebo žreb položili základy zbierania tohto zberateľského oboru. Každá bankovka, štátovka, núdzové platidlo, lós či žreb nesie so sebou aj kúsok histórie. Ľudia radi spomínajú na československú „zelenú stovku“. Bankovky, štátovky, núdzové platidlá, lósy a žreby boli a pravdepodobne ešte aj dlho budú súčasťou nášho každodenného života.

 • FALERISTIKA

  Faleristika je pomocná historická veda, ktorá skúma rády a vyznamenania. Má úzky vzťah s heraldikou. Zberatelia, ktorý zbierajú rády, vyznamenania, odznaky a medaile sa môžu stať členmi Slovenskej faleristickej spoločnosti (SFS). Slovenská faleristická spoločnosť prijíma do svojich radov zberateľov i nadšencov o faleristiku. Faleristické artefakty boli udeľované pri nejakej príležitosti, alebo za nejaké zásluhy. Či už ide o rád, vyznamenanie, odznak alebo medailu, každý kúsok by nám určite vedel povedať nejeden zaujímavý príbeh, ktorý zažil. Zbieranie rádov, vyznamenaní, odznakov či medailí má dlhoročnú tradíciu nielen u nás, ale aj v zahraničí.

 • FILOKARTIA

  Filokartia je záľuba v zbieraní a štúdiu pohľadníc. Pohľadnice sa delia do rôznych kategórií. Môžete zbierať pohľadnice len tak srdcom, alebo sa špecializovať na určitú oblasť, miesto, krajinu, motív či osobnosť. Filokartisti nezbierajú len pohľadnice čisté, ktoré nemajú nalepenú poštovú známku. Zbierajú aj pohľadnice, ktoré majú nalepenú poštovú známku a reálne prešli poštou. Pohľadnica, ktorá prešla poštovou prevádzkou je zaujímavým zberateľským materiálom aj pre filatelistov. Filokartistu viac zaujíma samotný motív pohľadnice, zatiaľ čo filatelistu vylepená známka s poštovou pečiatkou.

 • FILATELIA

  Filatelia (anglicky philately) je jedným z najrozšírenejších zberateľských odborov na svete. Zberateľ, ktorý sa venuje filatelii sa nazýva filatelista. Každý filatelista si môže vybrať z rozsiahlej ponuky filatelie. Či už bude zbierať známky, celiny, celistvosti, fiškálne ceniny - kolky a signety, poštové odtlačky, odtlačky výplatných stojov - frankotypy, rotoražce, poštové nálepky, alebo perfíny určite si príde na svoje. Venovať sa môže aj poštovej histórii, v ktorej nájde rôzne dokumenty a tlačivá spojené s poštovou prevádzkou. Rovnako ako každá známka, celina, celistvosť, poštová nálepka, tak aj každý kolok, rotoražec, poštový odtlačok, perfín či odtlačok výplatného stroja - frankotyp nesie so sebou kúsok histórie. Zberatelia známok, celistvostí, celín, kolkov, poštových odtlačkov, odtlačkov výplatných strojov - frankotypov, rotoražcov, nálepok či perfínov sú zastrešený členstvom v Zväze slovenských filatelistov (ZSF).

na stránku
Zobrazených 1 - 12 z 3386 položiek
Zobrazených 1 - 12 z 3386 položiek