3 základné stupne zachovalosti (kvality) obehových mincí

S mincami sa stretávame takmer každý deň a pritom nemusíme byť zberateľmi. Väčšina z nás má vo vrecku pár drobných, za ktoré si niečo kúpi. Ide len o univerzálny výmenný prostriedok za tovary a služby. Mince tak každý deň do seba narážajú, padajú na zem alebo sa inak pre zberateľa znehodnocujú. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, aké základné stupne zachovalosti obehových mincí poznáme.


Prvá číslica (0/0) 0 znamená zachovanie prednej strany mince (averz).

Druhá číslica (0/0) 0 znamená zachovanie zadnej strany mince (reverz).

Toto označenie platí pre všetky stupne zachovalosti. Ak sú strany mince rozdielne zachované používa sa označenie napríklad 0/1 alebo iné kombinácie stupňov zachovalosti.


stupeň zachovalosti 0/0

Ide o mincu, ktorá nebola v obehu. Teda nedostala sa do rúk ľudí, ktorí by s ňou platili. Povrch takejto mince je takmer nedotknutý. Vyzerá tak, ako keby bola práve vyrazená. Takéto mince sú zberateľsky najcennejšie. Treba mať na pamäti, že už pri samotnej razbe mincí naráža jedna minca do druhej. Tak isto balenie a preprava dá minciam poriadne zabrať. Tým vznikajú drobné poškodenia. Preto je na individuálnom posúdení každej mince či je to ešte kvalita 0/0 alebo nižšia.


stupeň zachovalosti 1/1

Takáto minca bola v obehu, ale len krátko. Nesie jemné stopy používania. Ide napríklad o drobné povrchové škrabance a má jemný náznak ošúchania. Hrana mince je voľným okom bez viditeľných poškodení.


stupeň zachovalosti 2/2

Obeh medzi rukami ľudí poznačil takúto mincu. Sú na nej zjavné stopy dlhšieho používania.

Plocha mince nesie viacero drobných poškodení. Motív a text sú mierne ošúchané, ale výborne čitateľné. Po obvode mince sa nachádzajú drobné „hranky“.


Niektoré publikácie uvádzajú aj stavy 3/3, 4/4 a 5/5. Kvalita takýchto mincí klesá priamoúmerne s ich zberateľskou hodnou a cenou. Týmto krátkym príspevkom som sa vám snažil priblížiť v jednoduchosti stupne kvality obehových mincí. Cieľom tohto článku nebolo podrobne vyčerpať túto tému.

Ako autor som chcel len v jednoduchosti priblížiť širokej verejnosti a začínajúcim zberateľom pohľad na určovanie kvality mincí. Každá minca je iná. Preto jej kvalitu treba individuálne posúdiť. Zberatelia nie sú stroje. Práve preto ide z veľkej časti o subjektívne posúdenie.

Mincu, ktorú nejaký zberateľ určí ako stav 1/1 môže iný zberateľ určiť ako 2/2. Vo všeobecnosti platí, že určovanie kvality je dlhodobo rozporuplná téma.


Števo