7 základných stupňov zachovalosti bankoviek

Už ste o tom niekedy počuli? Zberatelia zaradzujú bankovky do niekoľkých stupňov ich zachovalosti/ opotrebenia. V tomto článku sa budem snažiť v jednoduchosti popísať tieto stupne. Zastávam však názor, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Práve preto je tento môj článok zameraný na praktické ukážky. Vďaka nim si budete vedieť zaradiť bankovky do jednotlivých stupňov. Majte však na pamäti, že každé zaradenie je subjektívne.prvý stupeň: N

Bankovka vyzerá ako práve vytlačená z tlačiarni. Je úplne nová bez akýchkoľvek chybičiek.


druhý stupeň: 0

Drobné, nepatrné chybičky na bankovke. Ide napríklad o „nabúraný“ roh bankovky.


tretí stupeň: 1

Bankovka bola najviac jedenkrát slabo preložená alebo má ohnutý roh, prípadne nejakú škvrnku.


štvrtý stupeň: 2

Do stupňa označovaného číslicou 2 patrí bankovka, ktorá má silný prehyb. Môže mať aj ďalšie slabé prehyby, nečistoty a olámané rohy.


piaty stupeň: 3

Bankovka je prehnutá v obidvoch smeroch. Pošpinená a na niektorých miestach odretá.


šiesty stupeň: 4

Viackrát silno prehnutá bankovka v obidvoch smeroch. V miestach prehybov je nepatrne nadtrhnutá a má vydreté miesta (dierky). Môžu jejchýbať rohy.

siedmy stupeň: 5

Stav takejto bankovky je veľmi zlý. Veľmi silné prehyby v rôznych smeroch, chýbajúce časti, nadtrhnutia, špina a fľaky.


V našich končinách sa stupne zachovalosti bankovky najčastejšie označujú dvomi stupnicami. Obidve označenia sú správne a ich významje rovnaký.

Bankovka v najvyššej možnej zberateľskej kvalite N, respektíve UNC má aj najvyššiu cenu. S nižšou kvalitou bankovky (0, 1, 2, 3, 4, 5) klesá aj jej cena a zberateľská hodnota.


Buďte prísny pri určovaní kvality bankoviek a vždy sa snažte ju objektívne posúdiť. Pri predaji napíšte skutočný stav bankovky. Neprikrášľujte. Predídete tak zbytočným nepríjemnostiam. Ak kupujúci zaplatí za kvalitu N a dostane od vás kvalitu 0 určite ho to nepoteší. Vy by ste sa tak isto nepotešili na jeho mieste. Pri nákupe sa vždy opýtajte na kvalitu bankovky a poproste o fotografie. Ak má bankovka nejaký nedostatok vyžiadajte si jeho detail. Nezabudnite aj na fotografiu oproti svetlu. Tá totiž ukáže najviac nedostatkov.

Ak sa vám v hlave vynorili nejaké otázky pokojne mi ich napíšte. Budem sa snažiť vám na nich odpovedať.


Števo