Som minca, alebo medaila?Viete aký je rozdiel medzi mincou a medailou?


Majú mnoho spoločného, no predsa sú iné. Mince a medaile.

Človek, ktorý sa nevenuje ich zbieraniu veľakrát rozdiel nepozná.

Vysvetlime si teda v krátkosti aký je medzi nimi hlavný rozdiel.


Veľmi často sa stáva, že hlavne medaile sú zamieňané za mince.

Najzásadnejším rozdielom medzi medailou a mincou je v nominálnej hodnote. Kým minca nominálnu hodnotu má, medaila nie. To znamená, že s mincou platiť môžeme, ale medailou nie.

Minca nominálnej hodnoty 10 slovenských korún. Autorom je D. Zobek.

Medaila „Banské a minciarske mesto Kremnica, autor A. HÁM je bez nominálnej hodnoty.


Medaile môže raziť nielen štátna mincovňa, ale aj súkromná firma, či dokonca fyzická osoba. Mince však má právo raziť na Slovensku len Mincovňa Kremnica po zadaní Národnej banky Slovenka.


Aj mince a aj medaile bývajú vyrazené z rôznych materiálov a v rôznych tvaroch.


Spravidla počet vyrazených mincí je násobne vyšší ako počet medailí. Predsa minca slúži primárne ako platidlo a medaila ako „spomienkový predmet“.Števo