Roľnícky dom v Michalovciach

Ing. Štefan Demčák

Okolie Michaloviec je rovinatá krajina, ktorá sa už od nepamäti využívala najmä k poľnohospodárskej činnosti. Najviac pôdy tu kedysi vlastnil šľachtický rod Sztárayovci. Veľkostatok tohto rodu rozdrobila na malé kúsky až pozemková reforma. Vďaka nej vzniklo mnoho samostatných roľníkov.

Vzájomná pomoc a chuť združovať sa viedli postupne k založeniu jedného z najstarších spolkov roľníkov v meste Michalovce. Spolok bol založený v roku 1920 pod názvom Roľnícke družstvo v Michalovciach. Tento spolok združoval roľníkov z okresných miest Snina, Medzilaborce, Humenné, Sobrance, Michalovce a Veľké Kapušany.

Posledná upomienka napísaná Centrálnym Roľníckym Družstvom v Košiciach, ktoré požadovalo bezodkladné zaplatenie pohľadávky Roľníckym Družstvom v Michalovciach. Upomienka bola napísaná v Košiciach dňa 7. augusta 1929.


Onedlho vzniklo aj Roľnícke skladištné družstvo v Michalovciach. Filiálne sklady malo v neďalekých mestách a dedinách. Išlo o mestá Humenné, Strážske, Snina, Medzilaborce, Sobrance, Veľké Kapušany a samozrejme Michalovce. Z dedín to boli Bánovce nad Ondavou a Budkovce.

Potravné Družstvo Nový Klenovec zaslalo dopisnicu „osvobozená republika – CDV28“ Skladištnému družstvu v Michalovciach dňa 16. januára 1927. Na dopisnici je dvojjazyčná okrúhla pečiatka Potravného Družstva.

Okienková obálka zaslaná doporučene Roľníckym skladištným družstvom v Michalovciach dňa 8. VIII. 1942. Keďže ide o okienkovú obálku, tak adresát ostane pravdepodobne navždy neznámy.

Ministerstvo pro zásobování lidu v Praze zaslalo odpoveď Skladištnému družstvu v Michalovciach vo veci dodávky obilia pre Podkarpatskú Rus.

„Žádne obilí se pro zásobení Podkarpatské Rusi neb její části vládou nezakazuje.“

Dokument zaslaný dňa 30. novembra 1922 Zemskou družstevnou jednotou v Užhorode. Adresátom bolo Skladištné družstvo v Michalovciach.

O úspory a úvery roľníkov sa starala Roľnícka vzájomná pokladnica. Tá v Michalovciach na rohu Dolnej ulice a Sztárayho námestia postavila vlastnú banku pod názvom Roľnícky dom.Tri ukážky Úverzabezpečujúcich listín, v ktorých roľníci z okresu Michalovce dostávajú na svoju poľnohospodársku činnosť peniaze vo forme úveru.

Podkrovie Roľníckeho domu sa stalo ateliérom maliara Teodora Jozefa Moussona v jeseni roku 1927. Mousson sa narodil v roku 1887 a zomrel v roku 1946. Bol to významný impresionistický maliar. Preslávil najmä svojimi obrazmi, ktoré zachytávali trhy na dedinách a mestách v okolí Michaloviec. Jeho špecifickou črtou boli teplé farby, svetlo a leto.

Teodor Jozef Mousson je autorom dobročinnej zálepky nominálnej hodnoty 1 Kč, ktorej ústredný motív je Roľnícky dom v Michalovciach.

Vo svojej zbierke mám túto dobročinnú zálepku v dvoch farbách. Zelenej a modrej. Nevylučujem výskyt ani v iných farbách či nominálnych hodnotách. Zúbkovanie pri obidvoch zálepkách je 10. Rozmer obrazu je 41 mm x 30 mm.

Budova bývalého Roľníckeho domu stojí v Michalovciach do dnešných dní. Nedávno prešla rekonštrukciou a dnes sa v nej nachádzajú súkromné prevádzky.


Števo