Pivovar Michalovce – účelová známka na 1 liter piva


Zaujíma vás čo je vlastne účelová známka a načo kokrétne slúžila táto z Pivovaru Michalovce?

Na obrázku vľavo je averz účelovej známky Pivovaru Michalovce z roku 1944


Ako už z názvu vyplýva, každá účelová známka slúžila ku konkrétnemu účelu. Tento účel bol na známke zobrazený. Buďto nejakým symbolom, alebo konkrétnym textom. Známky boli vyrábané rôznymi spôsobmi a z rôznych materiálov.

Naša účelová známka z Michalovského Pivovaru má hodnotu 1 liter piva a bola vyrazená v roku 1944. Ako materiál bol použitý hliník. Jej priemer je 27,28 mm a hmotnosť 1,84 g. Každý kus bol samostatne dodatočne po razbe číslovaný. Všetky mnou evidované kusy majú zatiaľ štvormiestne číslo.


Reverz účelovej známky Pivovaru Michalovce z roku 1944


Z rozprávania spomienok zamestancov pivovaru som dospel k dvom pravdepodobným záverom používania tejto známky.

Známka slúžila pre kontrolu spotreby piva počas pracovnej doby zamestnancami. V pivovare mal zamestnanec nárok na určitý počet pív, ktoré mohol vypiť počas pracovnej doby. Každý zamestnanec dostal pred nástupom na smenu určitý počet týchto známok. Vďaka tomu vedel pivovar kontrolovať spotrebu piva vlastnými zamestnancami.

Druhou pravdepodobnou možnosťou je dávanie známky zamestancom ako určitú časť zo mzdy. Známku teda mohli použiť na výmenu za pivo buďto priamo v pivovare, alebo aj v okolitých krčmách, ktoré čapovali michalovské pivo. Krčmár potom tieto známky nosil späť do pivovaru a tam boli vymenené za ďalšie pivo. Pravdepodobne v určitom pomere, aby aj krčmár na pive zarobil.


Števo