Obilná spoločnosť pre Slovensko úč. spol. v Bratislave

(článok publikovaný v odbornej filatelistickej publikácií: KOŠICE VO FILATELII číslo 33)

Obilná spoločnosť pre Slovensko úč. spol. v Bratislave vznikla na základe Vládneho nariadenia číslo 46 zo dňa 4. apríla 1939. Táto spoločnosť vznikla na splnenie úkolov zverených Československej obilnej spoločnosti. Nebola jej však právnou nástupkyňou a teda nevstupovala do práv a povinností Československej obilnej spoločnosti vzniknutých pred 15. marcom 1939.


Nariadením o úprave obchodu s obilím, múkou, mlynskými výrobkami, sladom, strukovinami a niektorými krmivami sa zaoberal zákon číslo 166 zo dňa 12. júla 1939. Obilná spoločnosť mala podľa tohto zákona monopolné postavenie na výkup, dovoz, vývoz, predaj a iné speňaženie obilia, múky, sladu, strukovín a mlynských výrobkov.

Táto spoločnosť vydávala aj kontrolné známky pre svoje jednotlivé produkty. Tieto produkty sa vyrábali v mlynoch a boli obchodované vo vreciach. Každý mlyn mal povinnosť uzavrieť vrece pevným povrazom, cez ktorý najprv prevliekol štítok s informáciami o mlyne. Následne obidva konce povrazu boli krížom prevlieknuté cez otvory v podkladovom kartóne a zviazané. Na prednú stranu kartónu sa cez povrazy prelepila kontrolná známka. Nakoniec medzi štítok a kartón bola umiestnená kovová plomba s informáciami o danom mlyne.


Pôvodný uzatvárací celok zostavený z uzatváracej známky, kovovej plomby a informačného štítu o mlyne.


Zadná strana uzatváracieho celku. Na kartóne je umiestnená dátumová pečiatka „PARNÝ VALCOVÝ MLYN TREBIŠOV -9.XII.1939“. V daný deň bola múka z pšenice o hmotnosti 75 kg vyexpedovaná z mlyna.


Dve nepoužité kontrolné známky. Prvá bola pripravená na Chlebovú múku z pšenice o hmotnosti 85 kg. Druhá na Šrot vyrobený z jačmeňa o hmotnosti 50kg.


Kontrolná známka mala štandardný predtlačený formát. Centrovane v nej bolo umiestnené logo Obilnej spoločnosti pre Slovensko. V jeho pozadí sú vidieť dve vrecia a klasy obilia. Potrebné konkrétne špecifikácie sa následne podľa potreby dotláčali. Išlo napríklad o hmotnosť, číslo a prídavný názov obsahu vreca.Použité kontrolné známky bývajú v drvivej väčšine rôzne poškodené

Nakoľko išlo o spotrebný materiál, ktorý bol po svojom použití vyhodený sa ich z obdobia Slovenského štátu zachovalo pomerne málo.Informačné štítky o mlynoch, ktoré tvorili pôvodné uzatváracie celky vriec. Štítky majú oválny tvar. Obsahujú názov mlynu a názov obsahu vreca. Text je väčšinou písaný dvojjazyčne v slovenčine a nemčine.Kovová plomba parného mlynu Diener & Grossmann Trebišov.


Cieľom môjho príspevku nebolo vyčerpať obsahovo a ani odborne danú tému.

Ak by niekto z kolegov zberateľov mal akékoľvek doplňujúce poznatky, tak budem za nich vďačný.


Použitá literatúra:

Slovenský zákonník č. 46 - Vládne nariadenie zo dňa 4. apríla 1939 o zriadení Obilnej spoločnosti pre Slovensko úč. spol. v Bratislave.

Slovenský zákonník č. 135 - Vládne nariadenie zo dňa 1. júna 1939 o obilných záložných listoch a verejných obilných skladištiach.

Slovenský zákonník č. 166 - Vládne nariadenie zo dňa 12. júla 1939 o úprave obchodu s obilím, múkou, mlynskými výrobkami, sladom, strukovinami a niektorými krmivami.

Števo