Mestské poplatkové kolkové známky – NITRA

Ing. Štefan Demčák

Prednedávnom pribudli do mojej zbierky kolkov dva nové prírastky. Ide o kolky, ktoré vydávalo v období Slovenského štátu mesto Nitra.

Už niekoľko storočí pred naším letopočtom bolo okolie dnešnej Nitry významným strediskom Keltov, neskôr Germánov a nakoniec Slovanov. Prvá písomná zmienka o tomto meste pochádza už z roku 826. V tomto článku sa však presunieme o niekoľko storočí dopredu. Konkrétne do obdobia prvej Slovenskej republiky 1939 – 1945.

Mestský úrad v Nitre spoplatňoval rôzne úradné úkony pre svojich občanov. K tejto činnosti vydával aj vlastné poplatkové kolkové známky. Osobne sú mi známe zatiaľ dve nominálne hodnoty týchto kolkov. Oranžovočervená s nominálnou hodnotou 3 koruny a modrosivá s nominálnou hodnotou 5 korún.V hornej časti kolku je umiestnený text „MESTSKÝ ÚRAD NITRA“ a pod ním sa centrovane nachádza erb tohto mesta. Po ľavej strane erbu je umiestnená číslica 3 / 5 a po jeho pravej strane nominálna hodnota Ks. V dolnej časti sa nachádza text „Poplatok za úradné úkony“. Celý obraz kolkovej známky je vertikálne šrafovaný.

Ide o strihané kolky s rovnako veľkým obrazom. Rozmer obrazu kolkovej známky je 36,00 mm x 27,00 mm.

Použitie mestského kolku 3 Ks súbežne so štátnym kolkom 5 Ks na dokumente Rodný list zo dňa 14. februára 1941. Výťah rodného listu potvrdil svojou okrúhlou pečiatkou Matričný obvod pre mesto Nitra spolu s podpisom matrikára.


Mestské tlačivo „DOMOVSKÝ LIST“ slúžilo ako svedectvo mesta Nitry, že uvedený pán Konečný má domovské právo v Nitre. Potvrdil to svojou pečiatkou Obecný úrad mesta Nitry a podpísaný vedúci notár spolu s vládnym komisárom mesta. Na tlačive je súbežné použite štátneho kolku nominálnej hodnoty 5 Ks, ktorý je umiestnený na prednej strane. Na zadnej strane v pravom hornom rohu je umiestnený mestský kolok nominálnej hodnoty 5 Ks.

Ak by niekto z kolegov zberateľov vedel o týchto kolkoch viac, tak sa poteším akýmkoľvek doplňujúcim informáciám.


Števo