Mestské poplatkové kolkové známky - LEVOČA

(článok publikovaný v odbornej filatelistickej publikácií: KOŠICE VO FILATELII číslo 30)

Jedným z najzaujímavejších kolkov v mojej zbierke je bezpochyby kolok mesta Levoča. Starobylé mesto, ktoré už odpradávna ťažilo zo svojej strategickej polohy a viedla cez neho obchodná cesta „Via Magna“. Prvá písomná zmienka pochádza z listiny s rokom 1249. V tejto listine sa spomína pod názvom Leucha. Levoča bola vyhlásená za slobodné kráľovské mesto v roku 1323. K tomu samozrejme patrili aj rôzne práva a privilégia.

Moja práca na tomto článku začala už v apríli roku 2019. Takmer dva mesiace som komunikoval so Štátnym archívom v Prešove, Špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči. Poprosil som ich o pomoc pri pátraní po tomto levočskom kolku. Keďže zatiaľ evidujem len jediný kus, chcel som sa o ňom dozvedieť čo najviac.


Pracovníčka archívu bola veľmi ochotná a milá. Hľadala niekoľko dní v archívnom fonde Obecný notársky úrad Levoča z rokov (1923 - 1945) a zápisniciach z rokov (1938 - 1940). Zmienka o schválení, alebo vydaní mestských kolkov tam však nebola. Zároveň skúsila šťastie v archívnom fonde Okresný úrad Levoča, ale v registri inventára heslo „kolok“ nebolo.

Neskôr sa pátranie presunulo do archívneho fondu Obecný notársky úrad v Levoči (1923 - 1944). V zápisniciach obecnej finančnej komisie mesta Levoča z rokov (1936 - 1940) boli správy o výdavkoch a príjmoch mesta. Opäť však žiadna zmienka o našom kolku.

Poslednou šancou na získanie informácií boli prezidiálne podacie protokoly z rokov (1938 - 1940). Ako už asi tušíte, ani v týchto dokumentoch nenašla potrebné informácie.


V hornej časti kolku je umiestnený text „MESTO LEVOČA“ a pod ním centrovane nominálna hodnota 5 Ks (5 Korún slovenských). Na základe toho usudzujem, že ide o kolok z obdobia Slovenského štátu (1939 - 1945).

Pod erbom mesta sa nachádza text „POPLATOK ZA ÚRADNÝ ÚKON“. Kolok je tlačený pravdepodobne v dvoch etapách. V prvej sa natlačila na papier modrá farba a následne sa potom dotlačil erb mesta Levoča v červenej farbe. To by vysvetľovalo čiastočné posunutie červenej farby do oblasti modrej.

Ide o strihaný kolok znehodnotený dátumovou pečiatkou (12. IV. 1945) vo svetlofialovej farbe. Rozmer obrazu kolkovej známky je 32,20 mm x 23,40 mm.

Použitie kolku 5 Ks na dokumente Domovský list zo dňa 12. IV. 1945.


Mestské tlačivo pod názvom Domovský list bolo vytlačené spoločnosťou Družstvo Levoča – Skl, č. 53. Uvedené je to v pätičke tohto dokumentu, ktorý má rozmery 292 mm x 199 mm. Pravdepodobne bol vytlačený v období Slovenského štátu rovnako ako aj kolková známka.

Použitie tohto tlačiva je zo dňa 12. IV. 1945. Mesto Levoča bolo oslobodené 27. januára 1945. Ide teda o dokument medzi oslobodením a oficiálnym koncom obdobia Slovenského štátu dňa 8. mája 1945.

V tomto období bol už v Levoči Miestny národný výbor, čo dokazuje aj pečiatka na dokumente v jeho dolnej časti. Dovtedajšia funkcia „STAROSTA“ bola buďto premenovaná, alebo úplne zrušená. Dokazuje to začiernenie slova „STAROSTA“ prepisom písma písacím strojom. Titul „STAROSTA“ bol nahradený titulom „predseda Nár. výboru“.

Ďalším smerom pátrania po informáciách o tomto mestskom kolku by mohol byť Archív Národnej banky Slovenska.

Ak by však niekto z kolegov zberateľov mal aj iné poznatky o tomto dokumente prípadne priamo o kolku, rád uvítam doplnenie k uverejnenému článku.


Števo