ZLATO

Vykupujeme všetky rýdzosti zlata z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme puncované aj nepuncované zlato a v akejkoľvek forme (mince, medaile, plakety, hodinky, tehly, šperky, dekoračné predmety, úžitkové predmety, zlomkové zlato, zubné zlato...). Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


MINCE

Vykupujeme všetky druhy mincí z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky obehových a pamätných mincí. Uprednostňujeme však mince vyrobené/platné na území dnešného Slovenska. Ide napríklad o mince z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992, Slovenskej republiky 1993 - 2008 a Slovenskej republiky od roku 2009 po súčasnosť. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


STRIEBRO

Vykupujeme všetky rýdzosti striebra z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme puncované striebro v akejkoľvek forme (mince, medaile, plakety, hodinky, tehly, šperky, dekoračné predmety, úžitkové predmety, zlomkové striebro...). Nepuncované striebro nevykupujeme (okrem mincí, medailí a plakiet). Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


BANKOVKY

Vykupujeme všetky druhy bankoviek z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky bankoviek. Uprednostňujeme však bankovky platné na území dnešného Slovenska. Ide napríklad o bankovky z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992 a Slovenskej republiky 1993 - 2008. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


ZLATÉ A STRIEBORNÉ ŠPERKY

Vykupujeme všetky druhy zlatých a strieborných šperkov z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme prstene, retiazky, náramky, náušnice a prívesky. Poradíme si aj s osadenými kameňmi. Uvítame pôvodné balenia (etue/krabička, záručný list, certifikát...) k šperkom. Uprednostňujeme však zlaté a strieborné šperky vyrobené na území dnešného Slovenska. Ide napríklad o zlaté a strieborné šperky z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992, Slovenskej republiky od roku 1993 po súčasnosť. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


ZLATÉ MINCE A MEDAILE

Vykupujeme všetky druhy zlatých mincí a medailí z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky obehových a pamätných zlatých mincí. Uvítame pôvodné balenia (etue/krabička, certifikát, leták...) k minciam a medailám. Uprednostňujeme však zlaté mince a medaile vyrobené/platné na území dnešného Slovenska. Ide napríklad o zlaté mince a medaile z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Československej republiky 1945 - 1992, Slovenskej republiky 1993 - 2008 a Slovenskej republiky od roku 2009 po súčasnosť. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


STRIEBORNÉ MINCE A MEDAILE

Vykupujeme všetky druhy strieborných mincí a medailí z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky obehových a pamätných strieborných mincí. Uvítame pôvodné balenia (etue/krabička, certifikát, leták...) k minciam a medailám. Uprednostňujeme však strieborné mince a medaile vyrobené/platné na území dnešného Slovenska. Ide napríklad o strieborné mince a medaile z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992, Slovenskej republiky 1993 - 2008 a Slovenskej republiky od roku 2009 po súčasnosť. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


VYZNAMENANIA A ODZNAKY

Vykupujeme všetky druhy vyznamenaní a odznakov z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky vyznamenaní a odznakov. Uvítame pôvodné balenia (etue/krabička, certifikát, dekrét, preukaz...) k vyznamenaniam a odznakom. Uprednostňujeme však vyznamenania a odznaky vyrobené/udelené na území dnešného Slovenska. Ide napríklad o vyznamenania a odznaky z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992, Slovenskej republiky 1993 - 2008 a Slovenskej republiky od roku 2009 po súčasnosť. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


MEDAILE A PLAKETY

Vykupujeme všetky druhy medailí a plakiet z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky medailí a plakiet. Uvítame pôvodné balenia (etue/krabička, certifikát, leták...) k medailám a plaketám. Uprednostňujeme však medaile a plakety vyrobené/venované územiu dnešného Slovenska. Ide napríklad o medaile a plakety z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992, Slovenskej republiky 1993 - 2008 a Slovenskej republiky od roku 2009 po súčasnosť. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


VRECKOVÉ HODINKY

Vykupujeme všetky druhy vreckových mechanických hodiniek z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky hodiniek. Uvítame pôvodné balenia (etue/krabička, záručný list, certifikát,...) k hodinkám. Uprednostňujeme však funkčné zlaté a strieborné vreckové hodinky. Vieme odkúpiť samostatne aj nefunkčné vreckové hodinky, súčiastky, etue/krabičky, záručné listy, certifikáty a retiazky (šatlén). Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


BONY - TUZEX, DAREX

Vykupujeme všetky predmety týkajúce sa Tuzexu a Darexu. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky predmetov PZO Tuzex a Darex. Ide napríklad o Bony, faktúry, šeky, poukážky na benzín a naftu, katalógy, prospekty a iné... zjednodušene napísané odkupujeme všetko na čom je logo podniku zahraničného obchodu Tuzex a Darex. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


BAŤA

Vykupujeme všetky predmety týkajúce sa firmy Baťa na Slovensku. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky predmetov z firmy Baťa. Ide napríklad o rôzne tlačivá, dokumenty, obálky, legitimácie, knihy, časopisy, reklamné predmety, účelové známky, odznaky... zjednodušene napísané odkupujeme všetko na čom je logo firmy Baťa. Poteší nás aj ponuka na rôzne medaile a plakety s vyobrazením Tomáša Baťu. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


NÁRAMKOVÉ HODINKY

Vykupujeme všetky druhy náramkových mechanických hodiniek z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky hodiniek. Uvítame pôvodné balenia (etue/krabička, záručný list, certifikát,...) k hodinkám. Uprednostňujeme však funkčné zlaté a strieborné náramkové hodinky. Zaujíma nás aj naša Československá značka hodiniek PRIM. Vieme odkúpiť samostatne aj nefunkčné náramkové hodinky, súčiastky, etue/krabičky, pôvodné remienky, záručné listy a certifikáty. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


POŠTOVÉ ZNÁMKY

Vykupujeme všetky druhy poštových známok z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky čistých a pečiatkovaných známok. Uprednostňujeme však poštové známky, ktoré sa používali na území dnešného Slovenska. Ide napríklad o poštové známky z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992, Slovenskej republiky 1993 - 2008 a Slovenskej republiky od roku 2009 po súčasnosť. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


KERAMIKA

Vykupujeme všetky druhy keramiky z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky keramiky. Máme záujem len o nepoškodené kusy v 100% stave a kompletné sady. Uprednostňujeme však keramiku, ktorá bola vyrobená na území dnešnej Slovenskej a Českej republiky. Ide napríklad o keramiku z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992, Slovenskej a Českej republiky 1993 po súčasnosť. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


POHĽADNICE

Vykupujeme všetky druhy pohľadníc z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky pohľadníc. Zaujímajú nás pohľadnice s dlhou aj krátkou adresou. Čiernobiele aj farebné. Litografie, ale aj fotopohľadnice. Uprednostňujeme však pohľadnice, ktoré sa viažu k územiu dnešného Slovenska. Ide napríklad o pohľadnice z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945 a Československej republiky 1945 - 1992. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


PORCELÁN - ZVIERATKÁ

Vykupujeme všetky druhy porcelánu s motívom zvieratiek z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky porcelánu s motívom zvieratiek. Máme záujem len o nepoškodené kusy v 100% stave a kompletné sady. Potešia nás najmä rôzne zvieracie motívy. Uprednostňujeme však figurálny porcelán, ktorý bol vyrobený na území dnešnej Slovenskej a Českej republiky. Ide napríklad o figurálny porcelán z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992, Slovenskej a Českej republiky 1993 po súčasnosť. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


HRAČKY

Vykupujeme všetky druhy starých hračiek. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky starých hračiek. Máme záujem len o nepoškodené kusy a kompletné sady. Uprednostňujeme však hračky, ktoré boli vyrobené na území dnešnej Slovenskej a Českej republiky. Ide napríklad o hračky z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945 a Československej republiky 1945 - 1992. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


CENNÉ PAPIERE

Vykupujeme všetky druhy cenný papierov z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky cenných papierov. Uprednostňujeme však cenné papiere, ktoré sa viažu k územiu dnešného Slovenska. Ide napríklad o cenné papiere z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992 a Slovenskej republiky 1993 - 2008. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


FIGURÁLNY PORCELÁN

Vykupujeme všetky druhy figurálneho porcelánu z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky figurálneho porcelánu. Máme záujem len o nepoškodené kusy v 100% stave a kompletné sady. Potešia nás rôzne ľudské motívy. Uprednostňujeme však figurálny porcelán, ktorý bol vyrobený na území dnešnej Slovenskej a Českej republiky. Ide napríklad o figurálny porcelán z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992, Slovenskej a Českej republiky 1993 po súčasnosť. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


FOTOGRAFIE

Vykupujeme všetky druhy starých fotografií z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky fotografií. Zaujímajú nás čiernobiele i farebné fotografie. Potešia nás najmä fotografie vojakov, vojenskej techniky, neexistujúcich budov a miest, techniky a fotografie z hromadných slávnostných podujatí do roku 1945. Uprednostňujeme však fotografie, ktoré sa viažu k územiu dnešného Slovenska. Ide napríklad o fotografie z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945 a Československej republiky 1945 - 1992. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


PIVOVAR MICHALOVCE

Vykupujeme všetky predmety týkajúce sa Pivovaru Michalovce. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky predmetov z Pivovaru Michalovce. Ide napríklad o pivný žetón (1 liter piva, hliník, 1944), medaile, plakety, odznaky, etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, knihy, tabule, poháre, podpivníky, fľaše, vršky z fliaš a iné... zjednodušene napísané odkupujeme všetko na čom je logo Pivovaru Michalovce. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


ÚŽITKOVÉ A OKRASNÉ SKLO

Vykupujeme všetky druhy a farby úžitkového a okrasného skla z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky úžitkového a okrasného skla. Máme záujem len o nepoškodené kusy v 100% stave a kompletné sady. Uprednostňujeme však úžitkové a okrasné sklo, ktoré bolo vyrobené na území dnešnej Slovenskej a Českej republiky. Ide napríklad o úžitkové a okrasné sklo z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992, Slovenskej a Českej republiky 1993 po súčasnosť. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


DOKUMENTY

Vykupujeme všetky druhy starých dokumentov z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky starých dokumentov. Zaujímajú nás rôzne staré listiny, faktúry, tlačivá, obálky, lístky, zmenky, šeky, povolenky... Uprednostňujeme však dokumenty, ktoré sa používali na území dnešného Slovenska. Ide napríklad o dokumenty z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992, Slovenskej republiky 1993 - 2008 a Slovenskej republiky od roku 2009 po súčasnosť. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


KRIŠTÁĽ

Vykupujeme všetky druhy a farby krištáľu z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky krištáľu. Máme záujem len o nepoškodené kusy v 100% stave a kompletné sady. Uprednostňujeme však krištáľ, ktorý bol vyrobený na území dnešnej Slovenskej a Českej republiky. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


LEGITIMÁCIE

Vykupujeme všetky druhy legitimácií z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky legitimácií. Zaujímajú nás používané aj nepoužívané legitimácie. Uprednostňujeme však legitimácie, ktoré sa používali na území dnešného Slovenska. Ide napríklad o legitimácie z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992, Slovenskej republiky 1993 - 2008 a Slovenskej republiky od roku 2009 po súčasnosť. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


ÚŽITKOVÝ PORCELÁN

Vykupujeme všetky druhy úžitkového porcelánu z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky úžitkového porcelánu. Máme záujem len o nepoškodené kusy v 100% stave a kompletné sady. Uprednostňujeme však úžitkový porcelán, ktorý bol vyrobený na území dnešnej Slovenskej a Českej republiky. Ide napríklad o úžitkový porcelán z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992, Slovenskej a Českej republiky 1993 po súčasnosť. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


ZBERATEĽSKÁ LITERATÚRA

Vykupujeme všetky druhy zberateľskej literatúry z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky zberateľskej literatúry. Zberateľskú literatúru vykupujeme nepoškodenú vo veľmi zachovalom stave. Uprednostňujeme však zberateľskú literatúru, ktorá je písaná v slovenskom a českom jazyku. Cudzojazyčnú vykupujeme hlavne takú, ktorá sa svojím obsahom viaže na územie dnešného Slovenska. Ide napríklad o zberateľskú literatúru z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992, Slovenskej republiky od roku 1993 po súčasnosť a Českej republiky od roku 1993 po súčasnosť. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


NOVINY A ČASOPISY

Vykupujeme všetky druhy starých novín a časopisov z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky novín a časopisov. Vieme odkúpiť aj celé dobové zväzky. Zaujímajú nás najmä noviny a časopisy vydávané do roku 1945. Uprednostňujeme však noviny a časopisy, ktoré sa viažu k územiu dnešného Slovenska. Ide napríklad o noviny a časopisy z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945 a Československej republiky 1945 - 1992. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


POŠTOVÉ OBÁLKY

Vykupujeme všetky druhy obálok s nalepenou, alebo natlačenou známkou z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky obálok (celín a celistvostí). Uprednostňujeme však obálky, ktoré boli zasielané v rámci územia dnešného Slovenska. Ide napríklad o obálky z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992, Slovenskej republiky 1993 - 2008 a Slovenskej republiky od roku 2009 po súčasnosť. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


ŽETÓNY A ÚČELOVÉ ZNÁMKY

Vykupujeme všetky druhy žetónov a účelových známok z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky žetónov a účelových známok. Uprednostňujeme však žetóny a účelové známky vyrobené/platné na území dnešného Slovenska. Ide napríklad o žetóny a účelové známky z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992, Slovenskej republiky 1993 - 2008 a Slovenskej republiky od roku 2009 po súčasnosť. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


KOLKOVÉ ZNÁMKY

Vykupujeme všetky druhy kolkových známok z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky čistých a pečiatkovaných kolkov. Okrem štátom vydávaných kolkov nás zaujímajú aj kolky, ktoré vydávali samotné mestá. Rovnako sa venujeme výkupu kolkov používaných na rôzne druhy tovaru. Uprednostňujeme však kolkové známky, ktoré sa používali na území dnešného Slovenska. Ide napríklad o kolkové známky z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992 a Slovenskej republiky 1993 - 2008. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


PERFINY

Vykupujeme všetky druhy perfinov z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky čistých a pečiatkovaných perfinov. Zaujímajú nás aj perfiny nalepené na obálkach, alebo faktúrach. Uprednostňujeme však perfiny, ktoré sa používali na území dnešného Slovenska. Ide napríklad o perfiny z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992, Slovenskej republiky 1993 - 2008 a Slovenskej republiky od roku 2009 po súčasnosť. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


KNIHY

Vykupujeme všetky druhy kníh z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky kníh. Vieme odkúpiť aj celé domáce knižnice. Knihy vykupujeme nepoškodené vo veľmi zachovalých stavoch. Uprednostňujeme však knihy, ktoré sú písané v slovenskom a českom jazyku. Ide napríklad o knihy z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945, Československej republiky 1945 - 1992, Slovenskej republiky od roku 1993 po súčasnosť a Českej republiky od roku 1993 po súčasnosť. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!


TELEGRAMY

Vykupujeme všetky druhy telegramov z celého sveta. Nevyberáme 🙂. Odkupujeme samostatné kusy, ale aj celé zbierky telegramov. Zaujímajú nás aj pôvodné obálky k telegramom. Uprednostňujeme však telegramy, ktoré sa viažu k územiu dnešného Slovenska. Ide napríklad o telegramy z čias Rakúsko Uhorskej monarchie, Československej republiky 1918 - 1939, Slovenského štátu 1939 - 1945 a Československej republiky 1945 - 1992. Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!PONÚKNITE NÁM AJ INÉ ZBERATEĽSKÉ A STAROŽITNÉ PREDMETY

Ďakujeme za ponuku Vašich pokladov!