Diabolský sklár Egermann

Začiatky produkcie skla v Čechách siahajú aj do 16. storočia.

Sklo sa vyrábalo tmavomodré pridaním oxidu kobaltu do sklárskeho kameňa. Až v 17. storočí vyrobil Johann Kunckel rubínové sklo pridaním chloridu zlatitého.

Azda najznámejším výrobcom skla v Čechách sa stal Friedrich Egermann. Preslávil sa najmä experimentmi s farbením skla. Vynašiel lazúrovanie – pomerne lacnú techniku farbenia skla. Na sklo sa nanesie farebná suspenzia, ktorá sa vypaľuje pri nízkej teplote. Tým sa zafixuje na povrchu a vznikne lesklá farebná vrstva. Egermann vynašiel aj vrstvené sklo. Sklo (najčastejšie číre) sa na krátko ponorí do farebnej skloviny a tak na povrchu zostane tenká farebná vrstva.


Friedrich Egermann sa narodil 5. marca 1777 v Šluknove. Rodičia sa ho krátko po narodení vzdali a odovzdali ho k príbuzným, ktorí boli úzko spätí so známym sklárskym rodom Kittelov.

Mladý Friedrich sa vyučil za sklára a maliara skla v sklárskej hute Chribská, ktorá patrila Kittelovcom. Krátko potom sa začal ďalej vzdelávať vo významných porcelánkach v Gere a Míšni. Aj keď veľa výrobných procesov bolo utajovaných Egermann sa dokázal zoznámiť s prípravou farby, výrobou štetcov, s technikou jemnej maľby a vypaľovaním dekoru.


V roku 1802 zakladá v Haide (terajší Nový Bór) podnik na výrobu skla. Od roku 1816 sa neustále zaoberá lazurovaním. Predpokladá sa, že si tento poznatok vyniesol z porcelánky v Míšni. Preslávil sa jemným dekorom na mliečnom skle.

Roku 1818 mu bol uznaný vynález žltej lazúry. Desať rokov sa zaoberal experimentmi, ktorých výsledkom boli polodrahokamové sklá. Získal nový typ výrobkov s rôznofarebným povrchom, ktoré boli pomenované lithyaliny. Až v roku 1824 prišiel na správny postup výroby svojho najznámejšieho dekoru – červenej lazúry. O osem rokov neskôr ju už začína priemyselne vyrábať vo svojom sklárskom podniku.

Týmto vynálezom mu bol priznaný titul privilegovaného výrobcu a od Jednoty pro povzbudzení průmyslu v Čechách obdržal striebornú a v roku 1848 zlatú medailu. Vo svojom výrobnom podniku v Novom Bóre mal cca 200 zamestnancov. Vyrábali sklenené výrobky vysoko remeselnej, technickej a estetickej úrovne. Friedrich Egermann zomrel vo veku 87 rokov.

Perlička na záver: Počas svojho života bol dokonca spojovaný so samotným diablom, v súvislosti s objavom červenej lazúry. Diabol vraj pohodil červený sklenený črep a Egermann si ho všimol a zobral.


Števo