Celina, alebo celistvosť?

Ľudia si často zamieňajú pojem celina s celistvosťou a naopak. V jednoduchosti si teda povieme, aký je medzi nimi zásadný rozdiel.Celinou je napríklad úradne vydaný korešpondenčný lístok s natlačenou známkou. Na obrázku vidíme celinu z obdobia Slovenského štátu (1939 - 1945). Ide o poštový lístok s motívom Smolenickeho zámku, ktorý bol vydaný v roku 1939. Natlačená známka s motívom Andrej Hlinku má nominálnu hodnotu 1,20 Ks.


Celistvosťou je napríklad poštová obálka s nalepenou známkou. Na obrázku je obálka s nalepenou známkou nominálnej hodnoty 1 koruna s vyobrazením Andreja Hlinku. Známka je znehodnotená okrúhlou poštovou pečiatkou z roku 1940.

Zásadný rozdiel medzi celinou a celistvosťou je tento. Celina má natlačenú poštovú známku a celistvosť nalepenú.

Števo